Print

ECTS: 6

Caràcter: optativa

Organització temporal: Semestral

Contingut (descripció temàtica):

  1. Evolució dels drets de les dones en l'àmbit social i familiar des d'una perspectiva jurídica.
  2. Evolució de les polítiques públiques per a l'igualtat d'oportunitats entre homes i dones..
  3. Estudi sobre aquesta evolució i l'impacte en els drets de les dones.
  4. Anàlisi de l'implementació de les polítiques de gènere.

Competències:

Resultats de l'aprenentatge:

Metodologies docents:

Classe magistral, col.loqui, treball en equip, treball escrit i tutories.

Idioma: Català/Castellà