Vés al contingut
Minor en Gènere i Dret, portada

El curs 2015-2016, la Universitat de Lleida posa en marxa el Minor en Gènere i Dret, adscrit a la Facultat de Dret i Economia i coordinat per la professora titular de Dret del Treball i la Seguretat Social, la Dra. Ana M. Romero Burillo, també directora del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones.

Es tracta del primer minor en gènere a la UdL i el segon, en aquesta matèria, d’una universitat catalana. La UdL, un cop més, aposta de forma decidida per lluitar contra la invisibilitat i crear una cultura de sensibilització envers qualsevol situació́ discriminatòria, d'assetjament i violència.

El Minor en Gènere i Dret de la UdL és una formació́ complementària ofertada dins dels estudis del Grau de Dret, amb l'estreta col·laboració del Centre Dolors Piera de la UdL, que permet a l'estudiantat obtenir competències determinades i especialitzar-se en aquesta àrea específica del coneixement.

La formació consta de 30 crèdits d'assignatures optatives de caràcter semipresencial que es poden cursar en un o més cursos acadèmics. Les assignatures que formen el pla d’estudis del minor són Els drets de les dones i les polítiques publiques (Dra. Dolors Toldrà), Dones i Treball (Dra. Ana M. Romero i M. José Puyalto), Dones i violència de gènere (Dra. Carolina Villacampa), Gènere i Drets Humans (Dra. Núria Camps), Dona i protecció social (Dr. Josep Moreno) i fins a 6 crèdits de matèria transversal en gènere a escollir entre l’oferta formativa.

L’acollida del Minor en el primer curs de posada en marxa ha estat un èxit, atès que s’han cobert totes les 20 places ofertades a cadascuna de les assignatures que s’hi inclouen, arribant al centenar de matrícules.

La coordinadora del Minor en Gènere i Dret destaca la importància d’aquests estudis en la nostra universitat i la necessitat d’ampliar aquesta formació específica a altres Facultats i Centres de la UdL amb l’objectiu de formar futures i futurs professionals que incorporin la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les activitats acadèmiques, professionals, així com a la seua vida personal.

La iniciativa, sorgida del deganat de la Facultat de Dret i Economia, ha comptat amb la complicitat de la directora del Centre Dolors Piera i d’un grup de professorat de la mateixa facultat que ha introduït la perspectiva de gènere en la seua activitat docent i investigadora.

Més informació: