Vés al contingut
Romero Burillo, Ana Mª

Romero Burillo, Ana Mª

COORDINADORA DEL MINOR

Dona i treball

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Doctora en Dret per la Universitat de Lleida. Professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleida. Desenvolupa la seva activitat acadèmica a la Facultat de Dret i Economia. Actualment directora del Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida.

Dins de les seves línies principals de recerca es troben els estudis de gènere en matèria laboral i de la Seguretat Social, àmbit del que és autora y coautora de diversos articles científics i monografies entre les que es poden destacar: Maternitat i salut laboral (coautora amb el professor J. Moreno Gené), Igualtat i retribució, La prestació per risc durant l'embaràs: a propòsit del RD.1251/2001 (coautora juntament amb el professor J. Moreno Gené i la professora A. Pardell), Dona, exclusió social i renta activa d'inserció: especial referencia a la protecció de les víctimes de violència de gènere (coautora amb el professor J. Moreno Gené).

Camps Mirabet, Núria

Camps Mirabet, Núria

Gènere i drets humans

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Doctora en Dret per la Universitat de Lleida. Desenvolupa la seva activitat acadèmica a la Facultat de Dret i Economia en l’Àrea de coneixement de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

Participa en el projecte d’investigació I+D+I del Ministeri d’Economia i Competitivitat “Protecció jurídica-penal de la llibertat i indemnitat sexual dels menors”.

Moreno Gené, Josep

Moreno Gené, Josep

Dona i protecció social

Professor Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleida. Les seves línies de recerca es centre en l’estudi de la figura de l’empresari i la seva organització, la protecció de les treballadores embarassades, els fenòmens de la immigració, la pobresa i l’exclusió social, la contractació juvenil i l’absentisme laboral. És autor i coautor de diverses monografies i articles científics en revistes especialitzades de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Entre les seves publicacions cal destacar: Maternidad y Salud Laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, La renda mínima de inserció catalana en el sistema de protecció social, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona 2006, El nuevo régimen jurídico de la renta activa de inserció, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, Mujer, exclusión social y renta activa de inserción. Especial referencia a la protección de las víctimas de violencia de género, Revista Internacional de Organizaciones, núm. 3, 2009, La pensión especial de viudedad de las parejas de hecho, Tribuna Social núm. 232, 2010.

Puyalto Franco, Mª José

Puyalto Franco, Mª José

Dona i treball

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Doctora en Dret per la Universitat de Lleida. Desenvolupa la seva activitat acadèmica a la Facultat de Dret i Economia on actualment exerceix el càrrec de Degana.

Participa en projectes d’investigació. És membre del grup preconsolidat UdL – Dret, economia, sociologia i política rural, agroindustrial i agroalimentari.

Toldrà Roca, Ma Dolors

Toldrà Roca, Ma Dolors

Els drets de les dones i les polítiques publiques

Professora Titular de Dret Civil a la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida. Directora del Departament de Dret Privat. Professora del curs de doctorat “programa pilot Sòcrates: l'estatut jurídic de les dones en la Unió Europea, i del Màster en Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones: Àmbit Rural.

Membre de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT). Publicacions: L'androcentrisme lèxic en el llibre segon del codi civil de Catalunya. propostes correctores, 2011. “Docència universitària amb perspectiva de gènere”, continguts especialitzats en l'ensenyament superior, 2014. Aproximació a un diagnòstic sobre la igualtat d'oportunitats en el segle XXI, 2015 (en premsa)

carolina villacampa

Villacampa Estiarte, Carolina

Dones i violència de gènere

És doctora en Dret per la Universitat de Lleida. Professora titular d'universitat en l'àrea de Dret Penal i coordinadora del Màster Oficial Interuniversitari de Sistema de Justícia Penal.

És investigadora principal del projecte I+D+I del Ministeri
d'Economia i Competitivitat “Protecció jurídica-penal de la llibertat i indemnitat sexual dels menors”. Membre del grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya “Sistema de Justícia Penal”.