Vés al contingut

Llistat de les assignatures del pla d'estudis

*Aquesta oferta formativa es pot completar amb les propostes de matèria transversal que anualment s’ofereixen des de diferents unitats de la Universitat de Lleida i que tenen com temàtica d’estudi l’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. En aquest àmbit el Centre Dolors Piera de la UdL es compromet a oferir en el marc del MINOR un conjunt d’activitats formatives que responguin a la temàtica i objectius que informen el MINOR en GÈNERE I DRET. Per al de garantir aquesta oferta està prevista la signatura d’un conveni de col·laboració formativa entre la Facultat de Dret i Economia i el Centre Dolors Piera