Vés al contingut

Per tal de completar la formació del Minor es poden assolir 6 dels 30 crèdits ECTS que conformen el Minor cursant diferents matèries transversals que tinguin com a temàtica qualsevol matèria relacionada amb Gènere.

En aquesta pàgina trobareu actualitzada l'oferta de matèria transversal que es pot cursar per tal d'assolir els 6 crèdits ECTS que permet el pla d'estudis del Minor.

Els cursos en matèria de gènere reconeguts com a matèria transversal per al curs 2018-2019 són: 

  • Llenguatge no sexista (online, Campus Virtual UdL, octubre)
  • VII Memorial Hortènsia Alonso. L'Abordatge de les Violències Sexuals (presencial, 29 de novembre de 2018 a l'Auditori del CCCT, Campus de Cappont)
  • Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes: Aplicació Pràctica en l'Educació (online, Campus Virtual UdL, febrer)
  • Jornada: Violència de Gènere i Treball (presencial, 7 de març de 2019, Campus de Cappont)
  • IV Jornades Feministes. Salut alimentària de les dones: anorèxia i bulímia (presencial, abril, Campus de Ciències de la Salut)
  • Diversitat Sexual i Identitat de Gènere (online, Campus Virtual UdL, maig)

A mesura que es vagin organitzant trobareu les informacions a la pàgina de l'oferta detallada de la matèria transversal del Centre Dolors Piera. Així mateix, s'enviarà la informació al Campus Virtual i a la llista de distribució del correu d'alumnes de la UdL.