Vés al contingut

Per tal de completar la formació del Minor es poden assolir 6 dels 30 crèdits ECTS que conformen el Minor cursant diferents matèries transversals que tinguin com a temàtica qualsevol matèria relacionada amb Gènere.

En aquesta pàgina trobareu actualitzada l'oferta de matèria transversal que es pot cursar per tal d'assolir els 6 crèdits ECTS que permet el pla d'estudis del Minor.

L'oferta de Matèria Transversal Bàsica en gènere per al curs 2022-2023, aprovada pel Consell de Govern del 3 de maig de 2022, està formada pels següents cursos reconeguts amb 1 ECTS de matèria transversal:

  • Cicle Artivisme. Art per a la prevenció de les violències masclistes (presencial)
  • XI Memorial Hortènsia Alonso (presencial)
  • Mercats i mercaderies. Taller de pornografia (presencial, 23 de febrer)
  • Jornada commemorativa del 8 de març, Dia Internacional de les Dones (presencial)
  • VIII Jornades Feministes (presencial)

Segons el DECRET 128/2022, de 28 de juny (DOGC 8699, de 30 de juny), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2022-2023, el preu del crèdit és de 18,46 €

La inscripció es realitzarà online a través del formulari d'inscripció i s'obriran, per ordre, els períodes d'inscripció per a cadascuna de les activitats formatives. A mesura que es vagin organitzant trobareu les informacions en aquesta entrada o a la pàgina de l'oferta detallada de la matèria transversal. Així mateix, s'enviarà la informació al Campus Virtual i a la llista de distribució del correu d'alumnes de la UdL.

La inscripció es realitzarà online a través del formulari d'inscripció i s'obriran, per ordre, els períodes d'inscripció per a cadascuna de les activitats formatives. A mesura que es vagin organitzant trobareu les informacions en aquesta entrada o a la pàgina de l'oferta detallada de la matèria transversal. Així mateix, s'enviarà la informació al Campus Virtual i a la llista de distribució del correu d'alumnes de la UdL.