Vés al contingut

Les persones egressades que comptin amb el Minor en Gènere i Dret poden desenvolupar la seva activitat professional en àmbits específics existents sobre polítiques d'igualtat a l'Administració Pública, sindicats, organitzacions empresarials, empreses, organitzacions polítiques i entitats del tercer sector. Tanmateix s'assoleixen competències professionals per aquelles persones que vulguin especialitzar-se en violència de gènere/discriminació per raó de gènere: assessorament especialitzat d'advocats/des, tasques professionals als jutjats dedicats a aquest tema, gabinets d'assessorament, cossos de seguretat, mitjans de comunicació…

De la mateixa manera cal tenir en compte que la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones obliga tant a les Administracions Públiques com a les empreses de més de 250 treballadors/es a comptar sempre amb un Pla d'Igualtat, la qual cosa significa comptar amb agents d'igualtat, és a dir especialistes en matèria de igualtat i gènere, com a plantilla d'aquestes organtizacions o contractar a professionals extern especialista en la matèria, per tal d'elaborar i implementar els Plans d'Igualtat.