Vés al contingut

per si després…, vols continuar cursant estudis en gènere…

Es tracta d'un Màster on-line, adreçat a la formació d'experts i expertes en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques professionals, en el tractament de la violència de gènere i en l'aplicació de la categoria "gènere" a la recerca en l'àmbit de les ciències jurídiques, humanes i socials.

L'objectiu general del màster és establir les bases teòriques i metodològiques per identificar les situacions de desigualtat per raó de sexe i els indicadors de violència de gènere, així com per intervenir obrint nous camins del coneixement a través de la recerca en les relacions de gènere, i dissenyant, implementant i avaluant actuacions encaminades a la consecució de la igualtat d'oportunitats i de tracte entre homes i dones i al tractament i erradicació de la violència familiar, social i estructural contra les dones.

Consta de 60 crèdits distribuïts en un Mòdul Obligatori, un Mòdul d'Especialitat, un Mòdul Optatiu el Treball Final de Màster.

El règim d'estudis és a temps complet (60 crèdits en un any) o a temps parcial (20 crèdits com a mínim per any).

S'ofereixen tres especialitats que quedarà reflectida en el títol expedit pel Ministeri.

  1. Ciències Jurídiques i Violència de gènere. Dissenyada per formar persones expertes o professionals que han de treballar en la sensibilització i prevenció de la violència de gènere, així com en l'atenció a les seves víctimes.
  2. Ciències Humanes i Socials. Dissenyada per formar persones expertes en estudis de gènere en l'àmbit de les humanitats i de les ciències socials. Especialment pensada per promoure la recerca en gènere.
  3. Agent d'Igualtat. Dissenyada per formar persones expertes que s'ajusten al perfil d'agent d'igualtat que ha quedat definit en la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Més informació: http://www.masterestudiosypoliticasdegenero.udl.cat/ca/index.html