Vés al contingut

ECTS: 6

Caràcter: optativa

Organització temporal: Semestral

Contingut (descripció temàtica):

 1. Evolució dels drets de les dones en l'àmbit social i familiar des d'una perspectiva jurídica.
 2. Evolució de les polítiques públiques per a l'igualtat d'oportunitats entre homes i dones..
 3. Estudi sobre aquesta evolució i l'impacte en els drets de les dones.
 4. Anàlisi de l'implementació de les polítiques de gènere.

Competències:

 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Capacitat de reunir e interpretar dades rellevants, emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social.
 • Capacitat d'aplicar coneixements teòrics per a resoldre problemes pràctics.
 • Capacitat d'anàlisi del entorn cultural, social i polític.
 • Capacitat de reconèixer situacions de discriminació de les dones.
 • Capacitat de generar noves idees.
 • Capacitat de raonament crític i jurídic.
 • Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.

Resultats de l'aprenentatge:

 • Coneixement dels principals conceptes sobre igualtat d'oportunitat, igualtat de gènere i no discriminació.
 • Coneixement de la legislació europea i estatal sobre igualtat d'oportunitats.
 • Capacitat per analitzar problemàtiques de desigualtat en diferents àmbits i fer propostes de solució.

Metodologies docents:

Classe magistral, col.loqui, treball en equip, treball escrit i tutories.

Idioma: Català/Castellà